Dostawa i zwroty

Możliwość zwrotu towaru

Zamawiającemu (konsumentowi) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając oświadczenie na piśmie w terminie 20 dni od wydania towaru. W razie odstąpienia od umowy, zamawiający jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, w szczególności w nieotwartym opakowaniu (niezniszczonym). Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje zamawiającemu w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez zamawiającego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczy w szczególności zamówionych towarów, nie będących towarami magazynowymi sprzedawcy, sprowadzanych przez sprzedawcę pod złożone zamówienie jak np soczewek torycznych, kolorowych, progresywnych.

Gwarancja na produkty

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z niezakupionymi produktami prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy. prosimy zapoznać się z artykułem III regulaminu który cytujemy poniżej.

Zasady bezpiecznego użytkowania wyrobów medycznych

1. Towary znajdujące się w sklepie internetowym www.ExtraSoczewki.pl

Możliwość zwrotu towaru

Zamawiającemu (konsumentowi) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając oświadczenie na piśmie w terminie 20 dni od wydania towaru. W razie odstąpienia od umowy, zamawiający jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, w szczególności w nieotwartym opakowaniu (niezniszczonym). Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje zamawiającemu w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez zamawiającego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczy w szczególności zamówionych towarów, nie będących towarami magazynowymi sprzedawcy, sprowadzanych przez sprzedawcę pod złożone zamówienie jak np soczewek torycznych, kolorowych, progresywnych.

Gwarancja na produkty

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z niezakupionymi produktami prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy. prosimy zapoznać się z artykułem III regulaminu który cytujemy poniżej.

Zasady bezpiecznego użytkowania wyrobów medycznych

1. Towary znajdujące się w sklepie internetowym www.VivaSoczewki.pl są wyrobami medycznymi i powinny być używane ze szczególnym uwzględnieniem wskazówek zawartych w instrukcjach używania jak również zaleceniach specjalistów.

2. Zamawiający (użytkownik) oświadcza, że:

- rodzaj i parametry zamówionych soczewek kontaktowych zostały dobrane przez lekarza okulistę indywidualnie do potrzeb użytkownika soczewek,

- w badaniu okulistycznym nie stwierdzono indywidualnych przeciwwskazań do używania zamówionych soczewek kontaktowych,

- użytkownikowi znane są prawidłowe zasady użytkowania soczewek kontaktowych, sposób nakładania, zdejmowania, pielęgnacji soczewek i potrafi wykonywać te czynności samodzielnie,

- został poinstruowany przez lekarza okulistę o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia objawów niepożądanych związanych z używaniem soczewek kontaktowych i zobowiązuje się stosować do tych zaleceń,

- zobowiązuje się do stosowania soczewek kontaktowych według zaleceń lekarza okulisty, ze szczególnym uwzględnieniem zalecanego trybu i czasu noszenia soczewek, systematycznej wymiany soczewek, terminów wizyt kontrolnych oraz zachowania zasad higieny przy używaniu soczewek.

Możliwość zwrotu towaru

Zamawiającemu (konsumentowi) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając oświadczenie na piśmie w terminie 20 dni od wydania towaru. W razie odstąpienia od umowy, zamawiający jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, w szczególności w nieotwartym opakowaniu (niezniszczonym). Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje zamawiającemu w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez zamawiającego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczy w szczególności zamówionych towarów, nie będących towarami magazynowymi sprzedawcy, sprowadzanych przez sprzedawcę pod złożone zamówienie jak np soczewek torycznych, kolorowych, progresywnych.

Gwarancja na produkty

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych z niezakupionymi produktami prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy. prosimy zapoznać się z artykułem III regulaminu który cytujemy poniżej.

Zasady bezpiecznego użytkowania wyrobów medycznych

1. Towary znajdujące się w sklepie internetowym www.VivaSoczewki.pl są wyrobami medycznymi i powinny być używane ze szczególnym uwzględnieniem wskazówek zawartych w instrukcjach używania jak również zaleceniach specjalistów.

2. Zamawiający (użytkownik) oświadcza, że:

- rodzaj i parametry zamówionych soczewek kontaktowych zostały dobrane przez lekarza okulistę indywidualnie do potrzeb użytkownika soczewek,

- w badaniu okulistycznym nie stwierdzono indywidualnych przeciwwskazań do używania zamówionych soczewek kontaktowych,

- użytkownikowi znane są prawidłowe zasady użytkowania soczewek kontaktowych, sposób nakładania, zdejmowania, pielęgnacji soczewek i potrafi wykonywać te czynności samodzielnie,

- został poinstruowany przez lekarza okulistę o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia objawów niepożądanych związanych z używaniem soczewek kontaktowych i zobowiązuje się stosować do tych zaleceń,

- zobowiązuje się do stosowania soczewek kontaktowych według zaleceń lekarza okulisty, ze szczególnym uwzględnieniem zalecanego trybu i czasu noszenia soczewek, systematycznej wymiany soczewek, terminów wizyt kontrolnych oraz zachowania zasad higieny przy używaniu soczewek.

są wyrobami medycznymi i powinny być używane ze szczególnym uwzględnieniem wskazówek zawartych w instrukcjach używania jak również zaleceniach specjalistów.

2. Zamawiający (użytkownik) oświadcza, że:

- rodzaj i parametry zamówionych soczewek kontaktowych zostały dobrane przez lekarza okulistę indywidualnie do potrzeb użytkownika soczewek,

- w badaniu okulistycznym nie stwierdzono indywidualnych przeciwwskazań do używania zamówionych soczewek kontaktowych,

- użytkownikowi znane są prawidłowe zasady użytkowania soczewek kontaktowych, sposób nakładania, zdejmowania, pielęgnacji soczewek i potrafi wykonywać te czynności samodzielnie,

- został poinstruowany przez lekarza okulistę o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia objawów niepożądanych związanych z używaniem soczewek kontaktowych i zobowiązuje się stosować do tych zaleceń,

- zobowiązuje się do stosowania soczewek kontaktowych według zaleceń lekarza okulisty, ze szczególnym uwzględnieniem zalecanego trybu i czasu noszenia soczewek, systematycznej wymiany soczewek, terminów wizyt kontrolnych oraz zachowania zasad higieny przy używaniu soczewek.